Vår filosofi

Du kan stole på DENTSPLY Implants når det gjelder solid dokumentasjon og pålitelige kliniske resultater. Våre dentalprodukter er veldokumenterte. Hos DENTSPLY Implants er dokumentasjon en  integrert og essensiell del av vår produktuvikling.

Publikasjoner

Publikasjoner


En referanseliste på originale artikler som tar for seg DENTSPLY Implants produkter, publisert i uavhengige vitenskapelige tidsskrifter.

 
Hvordan skal man lese en vitenskapelig artikkel?
 
049