Scientific reviews

Vi har skapt Scientific Reviews for å gjøre det enklere å få oversikt over tilgjengelig dokumentasjon på et spesifikt tema.

Dette er objektive litteratur-sammendrag på utvalgte tema, som oppsummerer den tilgjengelige dokumentasjonen som finnes. Hvert Scientific Review inneholder en komplett referanseliste. Dette er «levende» dokumenter, som dateres og oppdateres kontinuerlig.

Type
Brands
OK
pdf
FRIADENT plus surface
pdf
Scientific review

pdf
ATLANTIS™
pdf
Scientific Review

Scientific review, Conical seal design
Conical Seal Design™
Scientific review, Conical seal design
Scientific Review

pdf
FRIOS Algipore

Scientific review, Long-term clinical documentation
Klinisk dokumentasjon med lang oppfølgingstid på ASTRA TECH Implant System™
Scientific review, Long-term clinical documentation
Scientific Review

Scientific review_Marginal Bone Maintenance_ATIS
Bevaring av det marginale benet
Scientific review_Marginal Bone Maintenance_ATIS
Scientific Review

pdf
MicroThread™
pdf
Scientific Review

pdf
Smale implantat
pdf
Scientific Review

Scientific review_OsseoSpeed
OsseoSpeed™
Scientific review_OsseoSpeed
Scientific Review

Scientific review Clinical documentation on OsseoSpeed Profile implants
Clinical documentation on OsseoSpeed Profile implants
Scientific review Clinical documentation on OsseoSpeed Profile implants
Scientific Review

pdf
Overdenture
pdf
Scientific Review

pdf
Korte implantat
pdf
Scientific Review
Publikasjoner

Publikasjoner


En referanseliste på originale artikler som tar for seg DENTSPLY Implants produkter, publisert i uavhengige vitenskapelige tidsskrifter.

 
Hvordan skal man lese en vitenskapelig artikkel?
 
049