Marginalt bennivå med ASTRA TECH Implant System™

Vi har funnet et avvik – på tide å utfordre gamle sannheter

Hvordan oppnår du optimale behandlingsresultater som varer for dine pasienter? Dagens gjeldende standard for suksess (1-3) ved implantatbehandling fra 1986, reflekterer ikke det som er mulig å oppnå i dag. Det er ingen grunn til at klinikere og pasienter skal være fornøyd med et bentap på opptil 1.5 millimeter, når dette er basert på en 25 år gammel standard.

Less is more graphGjennom vårt sterke fokus på forskning, vitenskap og dokumentasjon, har vi over mange år fulgt hvordan det marginale bennivået bevares rundt vårt eget implantatsystem. Vi har sett at det marginale benet rundt implantater fra ASTRA TECH Implant System™ holder seg eksepsjonelt stabilt. Når vi sammenligner våre resultater med den gjeldende standarden, ser vi et stort avvik mellom det som kan oppnås med ASTRA TECH Implant System™, og det som i dag aksepteres som et vellykket behandlingsresultat. 

ASTRA TECH Implant System™ level

I januar 2011 ble det gjennomført et litteratursøk for ASTRA TECH Implant System og endringer i marginale bennivåer. Totalt ble 32 prospektive, komplette kohortstudier (4–35) som rapporterer på implantatbehandling med standardprotokoll*, gjennomgått. Konklusjonen er at ASTRA TECH Implant System har en gjennomsnittlig reduksjon i det marginale bennivået på mindre enn 0,3 millimeter etter det første året i belastning, og det holder seg stabilt etter 5 år. Dette resultatet er fem ganger bedre enn den gjeldende standardnormen (1–3).  

 

Standardnorm

 

Den røde linjen i diagrammet illustrerer dagens gjeldende standard (1–3) for akseptabelt bentap i forbindelse med implantatbehandling. Artiklene beskriver at et akseptabelt bentap skal være mindre enn 1,0 millimeter i løpet av det første året med belastning og mindre enn 0,2 millimeter per år i de følgende årene. Det marginale bennivået beskrives deretter å stabilisere seg, noe som gir et marginalt bentap på ca. 1,5 millimeter etter fem års belastning.

 

* Standardprotokollen betyr behandling uten benoppbygging, uten immediat installasjon og/eller uten immediat belastning.

Et vellykket implantatsystem er definert av flere gjensidig avhengige egenskaper som jobber sammen.

 
Se Scientific Review på Marginal Bone Maintenance og ASTRA TECH Implant System™.
 
049