Alt ligger i dokumentasjonen

Du kan regne med ASTRA TECH Implant System™ når det gjelder solid dokumentasjon og pålitelige kliniske resultater.  Våre produkter er faktisk eksepsjonelt veldokumenterte. Hos ASTRA TECH Implant System™ er dokumentasjon en integrert og essensiell del i utviklingsprosessen av et produkt.

Våre dentale produkter er grundig dokumentert for bruk i en rekke kliniske indikasjoner, kirurgiske protokoller og protetiske løsninger.  Data viser eksepsjonelle resultater for effektivitet og pålitelighet, inkludert:  

  • Høy suksess- og overlevelsesrate for implantater
  • Bevarte marginale bennivåer (dvs. ingen eller begrenset marginal benresorpsjon)
  • Sunt bløtvev rundt implantatet
  • Optimale kliniske resultater ved bruk av både en- og to-stegs kirurgiske protokoller
  • Forutsigbare resultater for tidlig og immediat belastningsprotokoll

Dagens kliniske forskning og produktutvikling fokuserer på mer krevende og avanserte situasjoner, i tillegg til alternative protokoller for økt pasientkomfort under behandling. Resultatene fra vår forskning og dokumentasjon er publisert i vitenskapelige tidsskrifter og oppsummert i Scientific reviews og Documentation summaries.

Publikasjoner

Publikasjoner


En referanseliste på originale artikler som tar for seg DENTSPLY Implants produkter, publisert i uavhengige vitenskapelige tidsskrifter.

 
Hvordan skal man lese en vitenskapelig artikkel?
 
049