Retningslinjer for personvern

Denne nettsiden er gjort tilgjengelig av DENTSPLY IH AS. Vi tar personvernet til våre brukere og sikkerheten rundt deres personlige informasjon svært seriøst. Hensikten med retningslinjene for personvern er å tydeliggjøre prinsippene som ligger til grunn for bruken av de personlige opplysninger vi mottar via våre nettsider. Ved å bruke denne nettsiden eller (der dette er mulig) ved å registrere deg som bruker av en av våre on-line tjenester, godtar du automatisk disse retningslinjene. Vi ber deg derfor lese våre retningslinjer for personvern nøye. Enhver uenighet som kan oppstå i forhold til personvern, vil vurderes i henhold til disse retningslinjer, eventuelle tilbakemeldinger du har mottatt fra oss og det svenske lovverket. Det hender vi gjør endringer i disse retningslinjene. Vi ber deg derfor om å sjekke disse retningslinjene med jevne mellomrom for å sikre at du kjenner den siste versjonen som gjelder når du går inn på nettsiden. Vi vil selvfølgelig informere deg om slike endringer i de tilfeller der vi er forpliktet til dette.

Beskrivelse av den informasjonen vi samler og hvordan vi benytter den

1. Innsamlet informasjon

Til felles med mange andre kommersielle organisasjoner kontrollerer vi bruken av dette nettstedet ved å samle informasjon ved bruk av cookies (se under). Dette kan være informasjon som: antall brukere av nettstedet, til hver av undersidene og domenenavnet fra den besøkendes internettleverandør (ISP). Denne informasjonen blir brukt for å forstå hvordan nettstedet blir benyttet. Informasjonen kan deles med andre selskap innen gruppen samt tredjeparter.

2. Personlig informasjon

Om du blir forespurt å registrere deg for å benytte nettstedet eller på annen måte fullføre et online søknadskjema (for eksempel for å kunne innhente e-postoppdateringer), må du oppgi personlig identifiserbar informasjon om deg selv, som navn, e-postadresse, land og annen informasjon som du frivillig oppgir.

 

Vi etterstreber å forbedre innhold og funksjonalitet på vårt nettsted. På grunnlag av dette kan vi samle informasjon om hvordan du bruker nettstedet ved å benytte cookies og andre lignende teknologiske verktøy (se under). Vi bruker også kartlegging av besøkendes brukermønster for å forbedre designen og utformingen av nettstedet, samt optimalisere brukeropplevelsen av nettstedet ved å skreddersy og tilpasse innholdet. Videre kan vi også benytte statistisk analyse av våre medlemmers konto for blant annet å avgjøre hvor mange som er aktive, hvor ofte kontoene er i bruk og hvilke andre av våre nettsteder man er registrert i.

 

Leilighetsvis kan vi motta sensitive personopplysninger om deg, for eksempel informasjon relatert til din fysiske eller psykiske helse, men kun i tilfeller der du frivillig gir oss disse opplysningene. Ved å gi oss denne informasjonen samtykker du at vi kan benytte dine sensitive personopplysninger for de formål som er gitt i «Retningslinjer for personvern».

 

Vi kan også innhente informasjon om dine synspunkter hvis du for eksempel sender oss tilbakemeldinger eller spørsmål.

 

I noen tilfeller kan vi også motta informasjon om deg fra andre kilder (tredjeparter eller andre selskap innen gruppen). Denne informasjonen kan vi benytte i tillegg til den informasjonen vi allerede har, for å forbedre og tilpasse vårt tilbud til deg. 

 

Om du forsyner oss med opplysninger vedrørende en annen person, for eksempel en kollega, bekrefter du at du har fullmakt til å handle på vegne av vedrørende, inkludert samtykke til prosessering av personlig/sensitiv data. Du bekrefter også at du har informert vedrørende om vår identitet og hvilke formål (som er gitt i «Retningslinjer for personvern») de personlige opplysningene vil bli benyttet.

 

Vi kan avsløre personlig informasjon for å etterkomme en rettslig eller regulatorisk forpliktelse.

 

Du samtykker til at vi overfører informasjon til land eller embetsområder som ikke har det samme rettslige nivå av databeskyttelse som ditt hjemland. Hvis vi foretar en overføring av informasjon forsikrer vi deg om at informasjonen er tilstrekkelig beskyttet. 

I likhet med mange kommersielle organisasjoner overvåker vi bruken av denne nettsiden
ved å samle infomasjon gjennom bruken av cookies (se nedenfor). Typisk informasjon vi samler er antallet besøkere på nettsiden, på hver side og domenenavnet på besøkerens Internett-leverandør. Denne informasjonen benyttes for å forstå besøkerens bruk av nettsidene og kan deles med andre firma innen gruppen, samt tredjepart.  

Velge bort videre meddelelser fra oss

Om du har valgt å motta informasjon om produkter eller tilbud fra oss eller andre av DENTSPLY IH AS sine selskaper, og ikke ønsker å motta videre informasjon, vennligst send en e-post til  OsloNOR-Info@dentsply.com. Oppgi navn, brukernavn (hvis du har), registreringsdetaljer samt navnet på denne nettsiden.

Hvordan vi beskytter mottatt informasjon

Vi har et spesifikt sikkerhetsreglement som beskytter, så godt som mulig, sikkerheten og integriteten til all mottatt informasjon, inkludert din personlige informasjon.

Bruk av cookies

Her blir det beskrevet hvordan vi anvender cookies, for en videre innføring i hva cookies er kan du besøke www.aboutcookies.org.

 

En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens pc knyttet til brukerens nettleser. Cookies virker som et nettsteds minne, som husker din datamaskin når man er en returnerende besøkende. Dette er spesielt viktig for nettsted som krever at man logger inn, da cookien gjør innloggingsprosessen enklere og raskere. Vi bruker både temporære cookies (som slettes når du lukker nettleseren) og permanente cookies (som lagres i en lengre, spesifisert periode).

 

Noen av våre reklamebannere kan sende en cookie til din harddisk (uavhengig om du klikker på banneret). Hvis du ved en senere anledning besøker nettstedet banneret har reklamert for vet vi at du har sett reklamebanneret. Denne fremgangsmåten gjør at vi kan analysere suksessraten til slike bannere.

 

Vi inkluderer også web-beacons (også kalt en enpiksel-GIF eller gjennomsiktig GIF) i våre e-poster for å måle suksessen av våre markedsføringskampanjer. Det vil si at hvis du klikker på en link i en e-post fra oss kan vi se hvilke sider av nettstedet du besøker. Våre web-beacons lagrer ikke tilleggsinformasjon på din datamaskin, men kommuniserer med våre cookies for å gi oss informasjon om når du åpner e-posten fra oss. Hvis du har innsigelser mot vår bruk av web-beacons, anbefaler vi at du følger instruksjonen som følger for å slette eksisterende og deaktivere fremtidige cookies. Da vil vi fortsatt ha muligheten til å se hvor mange av dine e-poster som er åpnet samt motta din IP-adresse (en unik identifiserer av din datamaskin), men vi vil ikke kunne identifisere deg som individ fra denne mengden innsamlet data.

 

Majoriteten av internettbrukere aksepterer bruken av cookies, men man kan vanligvis stille inn nettleseren sin for å avvise nye cookies, deaktivere eksisterende eller få beskjed når nye cookies blir sendt til harddisken. Vær oppmerksom på at ved å gjøre dette kan et nettsteds funksjonalitet gå tapt.

 

Hvis du vil slette installerte cookies, følg instruksjonene til ditt filbehandlingsprogram for å finne hvor de blir lagret. Hvis du vil forhindre at cookies blir lagret på din datamaskin i fremtiden, finn metoden ved å trykke «Hjelp» i nettleseren din. Ytterligere informasjon om å slette eller kontrollere cookies er tilgjengelig på www.aboutcookies.org.

 

Agenter og tjenesteleverandører

 Det hender vi ansetter andre selskaper eller personer for å utføre funksjoner på vegne av oss. Disse kan behøve tilgang til dine personopplysninger for å få utført sitt oppdrag, men kan ikke bruke denne informasjonen til andre formål.

 

Barn

Vår nettsider er hovedsakelig rettet mot et voksent publikum (som helsepersonell, investorer og personer som søker informasjon om DENTSPLY IH AS og medisintekniske produkter). Vi samler ikke bevisst inn opplysninger fra eller om barn. Vennligst ikke bruk denne nettsiden uten tilsyn fra en voksen (om du er under 18 år).

 

Utilbørlig opptreden 

Vi kan bruke informasjon vi mottar og/eller samler om deg for å etterforske og forhindre ulovlig aktivitet eller aktivitet som truer vårt nettverk eller på annen måte setter nettstedet i fare. Vi kan også overlevere informasjon til en tredjepart (som for eksempel politiet) til dette formålet.

Tilgang og korreksjoner

Om vi behandler personlig informasjon om deg har du rett til innsyn i disse opplysningene, jamfør «Lov om behandling av personopplysninger» (for dette kan du belastes en mindre avgift). Du har også rett til å kreve at uriktige opplysninger korrigeres uten avgift. Om du trenger å korrigere opplysninger vennligst send en e-post til: OsloNOR-Info@dentsply.com.
Vær vennlig å oppgi navn, brukernavn (om mulig), registreringsdetaljer (om mulig) og navnet på denne nettsiden.

Annen informasjon

Merk at om vårt selskap (eller deler av det) blir solgt eller overført kan informasjonen vi innehar bli inkludert i overføringen. Informasjonen vil fortsatt bli brukt i overenstemmelse med «Retningslinjer for personvern».

 

For kvalitetskontroll eller i treningsøyemed kan vi overvåke eller ta lydopptak av dine henvendelser til oss.

Hvordan kontakte oss

Om dine personopplysninger forandres, du forandrer mening om dine markedsføringspreferanser eller har spørsmål og tilbakemelding på «Retningslinjer for personvern», vær vennlig send e-post til: OsloNOR-Info@dentsply.com.

 

Referanser til «DENTSPLY IH AS», «gruppen», «vi», «oss» og «vår» er referanser til DENTSPLY IH AS og selskapets datterselskap. Oversikt over alle de verdensomspennende plasseringene DENTSPLY IH AS opererer er tilgjengelig på www.dentsplyimplants.com.

049