Materialer for benregenerasjon

Ved defekter som påvirker pasientens benmengde, er det mulig å bruke materialer for benregenerasjon for å danne nytt ben eller remodellere kjevekammen. Produktserien SYMBIOS omfatter fykogent, xenograft, allograft og syntetiske materialer for benregenerasjon som hjelper deg å oppnå ønsket benregenerering.
Alger

Fykogent materiale for benregenerasjon

De algederiverte produktene ligner veldig på menneskeben. Alle algederiverte (fykogene) materialer har en høy spesifikk porøsitet på opptil 1,1 cm3/g. Den unike bikubeliknende strukturen med et innbyrdes forbundet, porøst kanalsystem og spesifikke kjemiske egenskaper er avgjørende for den høye bioaktiviteten in-vivo hos fykogene materialer.

SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material (BGM)

SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material er et resorberbart uorganisk bendannende materiale som er utvunnet fra røde alger. Sammensetningen består av 20 % hydroksylapatitt og 80 % β-trikalsiumfosfat. Det høye trikalsiumfosfatinnholdet gjør at materialet resorberes betydelig raskere enn ren hydroksylapatitt.

  • Osteokonduktivt – benanaloge egenskaper og innbyrdes forbundede porer
  • Resorpsjonskinetikk som muliggjør restitutio ad integrum – balanse mellom materialnedbryting og benremodellering/-tilheling. Resorberes nesten fullstendig
  • Volumstabilitet – resorpsjonsegenskapene sørger for volumstabilitet under bendannelsen
  • Enkel påføring – metting med pasientens blod og tilsetting av autogent benmateriale fremmer tilhelingen
SYMBIOS primary logotype_light_green
Vis Scientific Review for FRIOS® Algipore®
 

I mediagalleriet kan du se instruksjonsvideoer, laste ned bilder eller manualer etc.

 
049