Juridiske forhold

DENTSPLY IH og dets datterselskaper (kollektivt, «Selskapet»). Selskapet har gjennomført en rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på sitt nettsted. IMIDLERTID LEVERS DETTE NETTSTEDET «SOM DET ER» («AS IS») OG SELSKAPET GIR INGEN GARANTIER ELLER STÅR ANSVARLIG FOR, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, SKIKKETHET FOR ET SÆRLIG FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. SELSKAPET GARANTERER IKKE AT NETTSTEDETS FUNKSJONER VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRIE, ELLER AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DEN TILGJENGELIG ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. NOEN EMBETSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DET ER MULIG DENNE UTELUKKELSEN IKKE GJELDER DEG. Brukere av nettstedet innforstått med at all tilgang og bruk av nettstedet og dets innhold skjer på eget ansvar og risiko.

Hverken Selskapet eller andre som er involverte i å utforme, produsere eller levere dette nettstedet er ansvarlig på noen måte for direkte, tilfeldig, følgende, indirekte eller straffende skade som følger av din tilgang, bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, eller for feil eller unnlatelser i innholdet.

 

Nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre internettsider levert fra tredjeparter som Selskapet ikke har kontroll over. Disse lenkene er levert kun som en bekvemmelighet for brukere av nettstedet. Selskapet tar intet ansvar for innholdet på disse nettsidene og er heller ikke ansvarlig for nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen på disse sidene, og kan ikke gjøres ansvarlig for ødeleggelser eller skader som oppstår som følge av bruk av denne informasjonen eller innhold.

Forskrivende informasjon

Produktinformasjonen på dette nettstedet er kun ment til bruk av Norske innbyggere. Vær oppmerksom på at denne informasjonen kan være underkastet ulike medisinske og regulatoriske krav i andre land. Informasjonen er kun tilgjengelig for offentligheten i utdanningsøyemed, den skal ikke brukes til å diagnostisere eller behandle et helseproblem eller en sykdom. Den er ikke ment som erstatning for konsultasjon hos godkjent helsepersonell. Selskapet kan ikke besvare uoppfordrede e-poster omhandlende personlige medisinske spørsmål, vennligst kontakt din fastlege eller annet helsepersonell.

Innlevering

Selskapet vil gjerne motta henvendelser og kommentarer fra nettsidens besøkende. Vær oppmerksom på at all kommunikasjon eller informasjon sendt fra en besøkende til et nettsted sponset av Selskapet eller til Selskapet som e-post, inkludert spørsmål, kommentarer, data, ideer eller kunnskap, skal anses som ikke-konfidensielt og blir Selskapets eiendom, uten kompensasjon til leverandøren av slike innleveringer. Selskapet har ingen forpliktelser av noe slag med hensyn til slik informasjon og kan reprodusere, publisere, avsløre og distribuere til andre all, eller deler av informasjonen, uten begrensning, uansett formål. Selskapet står fritt til å bruke ideer, konsept, kunnskap, teknikker og oppfinnelser som er mottatt til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester.

049