Vedlikehold

Oppfølging og vedlikeholdNår den protetiske behandlingen er fullført, er det svært viktig at pasienten informeres og instrueres om hvordan man utfører infeksjonskontroll. Du finner mer informasjon på våre nettsider for pasienten.

Oppfølging

Det bør utarbeides en individuell plan for oppfølging, som tar hensyn til identifiserte risikofaktorer hos den enkelte pasient. Røntgenbilder ved avsluttet behandling og ved ett-års kontroll danner utgangspunktet for vurdering av bennivået.RøntgenbildeRøntgenbilde

Manual for oppfølging av implantatpasient.

 

Hvor dine pasienter kan lære mer om dentale implantater:

www.implantsforlife.no

 
049