ASTRA TECH Implant System™ EV

ASTRA TECH Implant System EV er det neste trinnet i den kontinuerlige evolusjonen av ASTRA TECH Implant System. 
Grunnlaget for dette evolusjonstrinnet er fremdeles det unike ASTRA TECH Implant System
BioManagement Complex
, med veldokumenterte egenskaper som sikrer langvarig bibehold av det marginale benet og estetiske resultater.

Enkelhet uten kompromisser

Nye ASTRA TECH Implant System EV er utviklet for å gjøre det daglige arbeidet enklere uten at man må inngå kompromisser som kan påvirke det det kliniske resultatet negativt. Designfilosofien bak ASTRA TECH Implant System EV tar utgangspunkt i det naturlige tannsettet og benytter en regiospesifikk tilnærming fra kronen og ned. Filosofien støttes av en intuitiv kirurgisk protokoll og enkel protetisk arbeidsflyt – og gir større trygghet og tilfredshet for alle i behandlingsteamet.

Allsidige implantatdesign
Inkluderer rette, koniske, skrå, korte, smale og brede implantatdesign med kun én kirurgikassett.
Fleksibel borprotokoll
Gir deg den primærstabiliteten du ønsker.
Regiospesifikke protetiske komponenter
Inkluderer runde og triangulære alternativer for optimal skulpturering av bløtvev.
Unik kobling
Gir plassering i én posisjon for ATLANTIS pasientspesifikke CAD/CAM-distanser.
Selvstyrende avtrykkskomponenter
Kan plasseres presist med bare én hånd.  

 
049