Kursprogram

 

Implantatbehandling – tannhelsesekretærens rolle og oppgaver fram mot et optimalt resultat
Oslo, 8. februar 2018

Dette kurset er for deg som skal begynne å jobbe med implantatkirurgi som assisterende personell, og som har stort fokus på å ha optimale arbeidsrutiner.

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om implantatbehandling og fokuserer på det assisterende personalets arbeidsoppgaver ved implantatkirurgi. Den kirurgiske og protetiske behandlingsgangen vil også belyses, samt produkt- og instrumentgjennomgang.

Demonstrasjon av implantat- og distanseinstallasjon i tillegg til en hands-on trening på modeller vil gi god kjennskap til Astra Tech Implant System® EV.

Kursinnhold

• Rutiner på klinikken ved kirurgi
• Pre-operativ forberedelse av pasient
• Post-operativ behandling av pasient
• Pre & post operativ planlegging av:
– behandlingsrom
– utstyr og instrumenter
• Steril oppdekking i behandlingsrom
• Håndvask & steril påkledning av personal
• Praktisk øvelse i gruppe:
– håndvask & steril påkledning av personal og pasient
– steril oppdekking
• Etterkontroll og hygieneoppfølging
• Kirurgiske- og protetiske komponenter Astra Tech Implant System® EV
• Hands-on trening
• Installasjon av implantater i plastkjeve 

Kursgivere

Anne Karin Ødegård 
Tannhelsesekretær,
Avdeling for oral kirurgi og oral medisin,
Klinikk for spesialbehandling, Universitetet i Oslo
Vivian Heiaas
Tannhelsesekretær,
Distriktssjef Dentsply Sirona Implants 

Dato & tid

8. februar 2018 

Start kl. 12.00. Avsluttes kl. 19.30

Kurset holdes ved:

Jacobsen Dental AS
Alfaset 1. Industrivei 4
0668 Oslo

Målgruppe: Tannhelsesekretærer og klinikkassistenter
Deltagere: 10-15
Kursavgift: 2.350,- inkl. mva.
Kursavgiften inkluderer: kaffe, lunsj og middag.

Påmelding: Klikk her

Implantater for «feinschmeckere»
Oslo, 8. - 9. november 2018

KURSET TELLER 8 TIMER I NTFS ETTERUTDANNINGSSYSTEM

For å lykkes med et måltid, er det en forutsetning at det skal smake godt. I tillegg bør maten være lett å tygge, se bra ut og gi en god ettersmak. Fisk tilberedes ikke på samme måte som kjøtt. Krydder i maten er en nødvendighet. Hvis man også anretter maten pent på tallerken og velger riktig drikke, smaker maten enda bedre. Vi begynner å innse at slow cooking smaker bedre enn fastfood.

Bytter du ut ordene i teksten ovenfor med implantat, funksjon, estetikk og holdbarhet får du også oppskriften på hvordan implantatbehandling bør planlegges. For å oppnå et vellykket og varig protetisk sluttresultat, må implantatbehandling planlegges og potensielle vanskeligheter forutsees. En må forstå hvilke begrensninger og muligheter som finnes, samt innse at protetikk på et implantat ikke kan utføres på samme måte som på en tann.

Vi går gjennom ulike oppskrifter der vi tar hensyn til både biologiske og protetiske forutsetninger på veien mot en vellykket implantatbehandling. Mot slutten av kurset har vi inkludert en liten forelesning, som tar for seg forberedelse av mat - hvordan man gjør den mør og kombinerer med rett vin. Hva skjer teknisk/biologisk når vi spiser kjøtt? Hvorfor passer en vin bedre enn en annen? Vi omsetter dette i praksis når vi sammen lager vår kursmiddag på kjøkkenet i Mathallen i Oslo.

Kursinnhold

• En klype biologiske forutsetninger
• 2 ts kunnskap om biologien
• 2 sp benoppbyggning
• 1 dl skille mellom tann og implantat
• 1 ts hvordan jobbe med papillen
• 1 snes protetikk
• 1 kopp ta avtrykk med individuell avtrykkstopp
• 100 gr forebygging av komplikasjoner
• 50 gr oppfølging
• 1/2 dusin kasusdiskusjoner

Rør ingrediensene sammen og la alt tilberedes i hyggelige omgivelser. Bon apetit. 

Kursgivere

Ann-Marie Roos-Jansåker
Overtannlege, Odont. Dr, Spesialist i parodontologi
Martin Janda
Overtannlege, Odont. Dr, Spesialist i oral protetikk

Dato & tid

8. - 9. november 2018

8. nov
Kurs: 13.00–17.00
Matlaging og middag: 18.00–22.00
9. nov
Kurs: 09.00–16.00

Kurset holdes ved:

Scandic Hotell Vulkan
Maridalsveien 13
0175 Oslo

Målgruppe: Tannleger og tannteknikere
Deltagere: 15–20
Kursavgift: 5.500,- inkl. mva.
Kursavgiften inkluderer: kaffe, lunsj og matlagingskurs. Hotell inngår ikke i kursavgiften.

Påmelding: Klikk her

 

Pasienten har fått sitt implantat - hva nå?
Trondheim, dato kommer, 2018

KURSET TELLER 4 TIMER I NTFS ETTERUTDANNINGSSYSTEM

Den implantatbehandlede pasient i allmennpraksis undersøkelse, diagnostikk, profylakse, behandling og
vedlikehold.

Det gjenstår fremdeles mye forskning på den ideelle behandling og det optimale vedlikehold av implantater som
har eller har hatt infeksjoner. Foredragsholderne, Caspar Wohlfahrt og Odd Carsten Koldsland , er vitenskapelig ansatt ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Avdeling for periodonti og har siden 2006 forsket på forekomst og behandling av peri-implantitt og andre infeksjonstilstander rundt implantater. Ved siden av forskningen er de privatpraktiserende periodontister og arbeider i tverrfaglige spesialistteam. Foredragene vil knytte kliniske kasus til pågående studier ved Universitetet i Oslo og publiserte studier fra internasjonal litteratur.

Kursinnhold

Kurset vil diskutere diagnostisering og behandlingsstrategier for infeksjonstilstand rundt implantater.
Nylig rapporterte Klinge og medarbeidere at cirka 20 % av implantatpasienter har behandlingstrengende periimplantitt 5–10 år etter implantatinstallasjon. I denne sammenheng må man huske på at det sammenlagte årlige salget av implantat, dvs. antall nye implantater i verden er cirka 10 millioner.

Behovet for ny kunnskap om peri-implantat sykdom og behandling av tilstanden er derved stort. Tannleger og tannpleiere bør være forberedt på at en stadig større andel av pasientene våre har ett eller flere implantater i munnen. Pasienter som er inne til jevnlig oppfølging forventer at vi er i stand til å undersøke og vurdere alle deres tenner – både de som har en naturlig rot og de som er festet til et implantat. Det er hele tannhelseteamets oppgave å overvåke hele pasientens munn, vi kan ikke utelate tannimplantatene ved undersøkelse og dekke oss bak at «implantater er spesialistarbeid».

Kursgivere

Caspar Wohlfahrt
Spesialist i Periodonti, PhD
Avdeling for Periodonti,Institutt for klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo

Odd Carsten Koldsland
Spesialist i Periodonti, PhD
Avdeling for Periodonti, Institutt for klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo

Dato & tid

Dato kommer
Start kl. 13.00. Avsluttes med middag kl. 18.00

Kurset holdes ved:

Trondheim

 
Målgruppe: Tannleger og tannpleiere
Deltagere: 25
Kursavgift: 3.800,- inkl. mva.
Kursavgiften inkluderer kaffe og middag.
Påmelding: Klikk herImplantatprotetikk –en skrue for enhver anledning?
Oslo, dato kommer, 2018

KURSET TELLER 4 TIMER I NTFS ETTERUTDANNINGSSYSTEM

Å orientere seg i utvalget av protetiske løsninger og tilhørende komponenter kan være en utfordring både for tannleger med og uten erfaring med implantatprotetikk. For de som arbeider med mer enn ett implantatsystem kan det være vanskelig å holde oversikt over tilgjengelige alternativer.

Som ansvarlig tannlege er det viktig å ha kunnskap om hvilke alternativer som finnes og hva man bør vektlegge ved valg av løsning og komponenter. Denne kunnskapen er nyttig i behandlingsplanleggingen og i dialogen med tannteknikeren. Dette kurset søker å belyse generelle prinsipper som bør ligge til grunn for materialvalg og løsningstyper i ulike kliniske situasjoner.

Kursinnhold

• Implantatprotetikk – historikk, utvikling, trender og fremtid
• Hva sier litteraturen om varigheten av implantatprotetiske løsninger og hvordan kan vi begrense antall komplikasjoner?
• Zirconia, titan eller krom-kobolt. Lasersintret, frest eller støpt. Skrudd eller sementert: hva skal jeg velge?
• Pasientseleksjon og behandlingsplanlegging. Hvilke verktøy og hjelpemidler finnes?
• Sentrale faktorer å ta hensyn til i behandlingsfasen. Hvordan følger vi opp implantatpasientene?
• Kasus-presentasjoner – hva gikk bra og hva kunne man gjort annerledes?
• Diskusjon 

Kursgivere

Henrik Skjerven
Spesialist i Oral Protetikk og bittfunksjon
Marianne Tingberg
Spesialist i Oral Kirurgi og Oral Medisin

Dato & tid

Dato kommer i januar 2018 
Start kl. 16.30. Avsluttes kl. 21.00

Kurset holdes ved:

SpesDent AS, Oslo
Hegdehaugsveien 31
0352 Oslo

Påmelding: Klikk her

Implantatprotetiske utfordringer for den erfarne kliniker
Molde, dato kommer, 2018

For klinikere som ønsker å utvikle sin kunnskap og muligens forenkle prosedyrer. Ved å gi kunnskap om grundig behandlingsplanlegging og de kirugiske aspekter, vil kurset gi deg et solid fundament for å oppnå optimale implantatprotetiske restaureringer og et varig godt behandlingsresultat.

Kursplan

2 dager med foredrag og diskusjoner.

Kursinnhold

• Implantatbehandling, kirurgisk og protetisk, hvor står vi i dag?
• Tennene går tapt og med dem alveolarkammen også, og pasienten behøver nye tenner: når kan, bør eller skal de retineres med implantat?
• Planleging:
Protetiske vurderinger
Kirurgiske vurderinger
Kasusdiskusjon i grupper og i plenum
Kirurgiske utfordringer og prosedyrer
Protetiske vurderinger ved
– Entannserstatning, innskutte broer, fri-ende broer, helkjevebroer, dekkproteser
– Kirurgiske komplikasjoner
Protetiske komplikasjoner
– Underveis i behandlingen
– Etter behandlingen er utført:
Materialvalg i overkonstruksjonen
Bittfunksjon og implantatprotetikk

Kursgivere

Cecilie Gjerde Stipendiat, Medisinsk Odontologisk Fakultet UiB, Spesialist i Oral Kirurgi og Oral Medisin
Harald Gjengedal 1. amanuensis, Medisinsk Odontologisk Fakultet UiB, Spesialist i Oral Protetikk, Phd

Dato & tid

Dato kommer.
Start 10.00
Avsluttes 15.00

Kurset holdes ved:

Scandic Seilet
Gideonvegen 2, 64 1 2 MOLDE

Påmelding: klikk her

 

Opplæring i prosedyrer og produkter for implantatteamet
Din klinikk

Kunnskap er en forutsening for gode og forutsigbare resultater. Vi tilbyr individuell tilpasset opplæring for alle som er involvert i implantatbehandling ved klinikken din.

Våre distriktssjefer har lang erfaring og bred kunnskap om produkter, prosedyrer rundt kirurgi og protetikk, samt kommunikasjon i teamet. Dentsply Sirona Implants mener det er viktig at våre kunder kjenner produktene og prosedyrene godt, både med tanke på arbeidsflyten i klinikken og ikke minst til pasientens beste.

Vi tilpasser opplæringen etter deres behov, og setter av god til til gjennomgang av våre produkter og prosedyrer. Kontakt din lokale distriktssjef, eller meld deg på via vår nettside, så blir du kontaktet for å avtale tidspunkt for opplæringen.

Kursinnhold

• Kirurgiske- og protetiske komponenter fra Astra Tech Implant System EV

• Digital planlegging og andre digitale arbeidsprosesser

• Gjennomgang av prosedyrer, produkter og sterilrutiner etter kundens behov

Kursgivere

Distriktssjefer fra Densply Sirona Implants

Kurset holdes ved:

Din klinikk

Målgruppe: Tannleger ,tannpleiere, tannhelsesekretærer

Kursavgift: Ingen kostnad

Påmelding: Klikk her

Opplæring i produkter og digitale prosesser for dentale laboratorier
Ditt laboratorium

Utviklingen i dentalbransjen går fremover i rask fart. Flere og flere av prosessene i vår dentale hverdag blir digitalisert og nye konsepter kommer til. Dagens moderne lab jobber helt eller delvis digitalt, og Dentsply Sirona Implants mener det er viktig at våre kunder kjenner til hvilke muligheter som finnes gjennom vår portefølje for å strømlinjeforme den digitale arbeidsgangen. Våre digitale løsninger er fleksible, og laben kan velge hele eller deler av våre individuelle tilpassede produkter framstilt helt eller delvis digitalt.

Kontakt din lokale distriktssjef, eller meld deg på via vår nettside, så blir du kontaktet for å avtale tidspunkt for opplæringen.

Våre distriktssjefer har lang erfaring og bred kunnskap om våre produkter og prosedyrer, samt kommunikasjon mellom lab og klinikk.

 

Kursinnhold

Vi tilpasser opplæringen etter deres behov og nivå, og setter av god til til gjennomgang av våre produkter, konsepter, prosedyrer og digitale løsninger.

 

Kursgivere

Distriktssjefer fra Densply Sirona Implants

Kurset holdes ved:

Ditt laboratorium

Målgruppe: Tanntekniske laboratorier som vil vite mer om Astra Tech Implants System, protetiske løsninger og/eller våre digitale løsninger.
Kursavgift: Ingen kostnad

Påmelding: https://eu.jotform.com/KursNorge/digital-solutions-lab

Page 1 of 1

Les mer om våre nordiske kurs i  2018.

 
049